.

went Administracji i Ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach odszkodowawczych na drodze przedsądowej. Od lat zawodowo związany z branżą. W Kancelarii Odszkodowawczej Rubikon weryfikuje sprawy Klientów pod kątem merytorycznym, prowadzi sprawy Klientów oraz współpracuje z Kancelarią reprezentującą Klientów KOR przed Sądem..

aadasda