ekspert slider3
POZNAJ KLUCZOWE ZAGADNIENIA

-SKORZYSTAJ Z PORAD NASZEGO ESPERTA

UTRATA OSOBY BLISKIEJ NA SKUTEK WYPADKU

 

  • KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

Osoby, które utraciły swoich najbliższych w wyniku wypadków, mogą ubiegać się o  wypłatę świadczeń odszkodowawczych: stosownego odszkodowania – w sytuacji pogorszenia  sytuacji materialnej po śmierci członka rodziny oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – i to w sytuacji, kiedy nie nastąpiło materialne pogorszenie się sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny zmarłego. Sama utrata członka rodziny, łączących więzi, cierpienie wywołane tą szkodą, utrata oparcia i kontaktu z nim są podstawą do żądania zadośćuczynienia od osoby odpowiedzialnej.   Osobami uprawnionymi do ubiegania się o  świadczenia  odszkodowawcze  są najbliżsi członkowie rodziny, a zatem wszelkie osoby złączone węzłem pokrewieństwa i powinowactwa (małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo), ale również osoby pozostające w faktycznym pożyciu (np. partner życiowy). Zdarzają się również sprawy, w których sąd zasądza zadośćuczynienie dla wnucząt związanych bliską relacją z dziadkami czy też zięciowi po stracie teściowej.

 

  • KOSZTY POGRZEBU I POCHÓWKU

Roszczenie o zwrot kosztów pogrzebu  i pochówku przysługuje każdemu, kto faktycznie je poniósł, bez względu na to, czy należy do kręgu osób bliskich zmarłego czy też nie. Do wydatków tych zaliczają się: koszty przewiezienia zwłok do miejsca ich pochowania, koszty nabycia i urządzenia grobu oraz wystawienia nagrobka,  koszty mszy  oraz wydatki na wieńce i kwiaty, koszty zakupu odzieży żałobnej,  koszty tzw. stypy pogrzebowej. Dla udokumentowania poniesionych kosztów pogrzebu i pochówku należy uzyskać od rodziny poszkodowanego oryginały faktur, rachunków, paragonów za koszty związane z organizacją pogrzebu i pochówku.

 

  • RENTA ALIMENTACYJNA

Renta alimentacyjna – założeniem tej renty jest rekompensata szkód powstałych z powodu śmierci osoby, stanowiącej główne źródło wyżywienia rodziny, a jednocześnie dostarczała środki na utrzymanie rodziny.  Renta alimentacyjna może być przyznana osobom, wobec których zmarły miał obowiązek alimentacyjny (np. dzieci, małżonek) oraz osobom, którym poszkodowany we własnym zakresie wypłacał określone środki na życie (np.  konkubinie, bratu, dziadkowi lub babci).

NASI PARTNERZY

Znajdziesz nas na Facebooku
f Kancelaria-Odszkodowawcza-Rubikon
   
i
 Infolinia: 801 555 518

Kancelaria Odszkodowawcza Rubikon Sp. z o.o.
ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław
tel. 71 337 58 41

Copyright 2014 Kancelaria Odszkodowawcza Rubikon
Realizacja: Agencja reklamowa3motion