ekspert slider3
POZNAJ KLUCZOWE ZAGADNIENIA

-SKORZYSTAJ Z PORAD NASZEGO ESPERTA

Uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym poszkodowanego może polegać na cierpieniach

związanych bezpośrednio ze stanem zdrowia, ale również z jego dalszymi następstwami. Jako

negatywne skutki można wymienić zmiany w wyglądzie, psychice, poczuciu osamotnienia,

nieprzydatności społecznej bądź nawet wykluczenia społecznego. Jeżeli więc poszkodowany doznał

takich negatywnych skutków albo odczuwa obawy o stan swojego zdrowia, może starać się o

przyznanie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Należy pamiętać, iż nie tylko trwałe, ale także

chwilowe zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu, są podstawą do przyznania zadośćuczynienia za

uszczerbek na zdrowiu. Również w tym krótkim czasie poszkodowany musi znosić cierpienia fizyczne

i psychiczne, a to usprawiedliwia przyznanie zadośćuczynienia za doznany uszczerbek.

NASI PARTNERZY

Znajdziesz nas na Facebooku
f Kancelaria-Odszkodowawcza-Rubikon
   
i
 Infolinia: 801 555 518

Kancelaria Odszkodowawcza Rubikon Sp. z o.o.
ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław
tel. 71 337 58 41

Copyright 2014 Kancelaria Odszkodowawcza Rubikon
Realizacja: Agencja reklamowa3motion