ekspert slider3
POZNAJ KLUCZOWE ZAGADNIENIA

-SKORZYSTAJ Z PORAD NASZEGO ESPERTA

Bezpośrednio poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym może przysługiwać odszkodowanie,

zadośćuczynienie oraz w uzasadnionych przypadkach renta uzupełniająca lub z tytułu zwiększonych

potrzeb. Możliwość dochodzenia tych roszczeń, uzależniona jest od wystąpienia negatywnych

skutków wypadku komunikacyjnego na życie poszkodowanego, zarówno w sferze materialnej jak i

niematerialnej. Niekiedy zdarza się, że poszkodowany, w wyniku wypadku drogowego utracił

całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej. W takiej sytuacji może otrzymać od

zobowiązanego rentę uzupełniającą, której wysokość ustala się w oparciu o porównanie dochodów

poszkodowanego przed i po wypadku drogowym. Jeżeli poszkodowany odniósł w wypadku

drogowym obrażenia i w związku z tym wzrosły jego potrzeby, może otrzymać rentę z tytułu

zwiększonych potrzeb, która rekompensować będzie wszelkie wydatki, które dodatkowo musi

ponosić.

NASI PARTNERZY

Znajdziesz nas na Facebooku
f Kancelaria-Odszkodowawcza-Rubikon
   
i
 Infolinia: 801 555 518

Kancelaria Odszkodowawcza Rubikon Sp. z o.o.
ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław
tel. 71 337 58 41

Copyright 2014 Kancelaria Odszkodowawcza Rubikon
Realizacja: Agencja reklamowa3motion