Kancelaria Odszkodowawcza Rubikon
- by chronić najcenniejsze
BEZCENNE WSPARCIE
- NA KAŻDEJ LINII
ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE
- PROFESJONALIZM I SKUTECZNOŚĆ

Kancelaria Odszkodowawcza RUBIKON

Naszą Kancelarię tworzy zespół doświadczonych profesjonalistów wyspecjalizowanych w skutecznym przeprowadzaniu postępowań odszkodowawczych oraz uzyskiwaniu wszelkich należnych świadczeń powypadkowych. Doświadczenie i specjalistyczna wiedza prawnicza zawsze mają swój początek w trakcie pełnych zrozumienia i empatii spotkań z naszymi Klientami. Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego po bezpłatną poradę prawną, do naszego wrocławskiego oddziału oraz rekomendujemy spotkania z tysiącami naszych kompetentnych Opiekunów Klienta, na terenie całej Polski.

W tych obszarach odszkodowawczych specjalizuje się nasza Kancelaria

WIĘCEJ INFORMACJI

oferta1 img

ODSZKODOWANIA
POWYPADKOWE

  • udzielamy bezpłatnych porad prawnych
  • pomagamy w skompletowaniu dokumentów
  • reprezentujemy naszych Klientów przed sądem (pokrywamy wszystkie koszty)
  • kompleksowo obsługujemy każdego poszkodowanego na skutek wypadku
  • pozyskujemy maksymalnie wysokie odszkodowania

SPRAWDŹ

Jesteśmy do dyspozycji pod numerami naszych infolinii oraz z przyjemnością skontaktujemy Państwa
z Opiekunem Klienta Kancelarii Odszkodowawczej Rubikon, zamieszkującym Państwa region.

Jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 16:00

opinie klientów

„Po raz pierwszy od przedstawiciela Kancelarii Rubikon dowiedziałem się o moich prawach do odszkodowania. Dziś, gdy mam już te pieniądze jestem wdzięczny Panu Andrzejowi, za to że dał mi szanse na tak dużą zmianę”.
Łukasz W. z Zalesia
„Kiedyś już inna kancelaria prowadziła moja sprawę, jednak postanowiłem dać ją jeszcze do Rubikonu i moje odszkodowanie podnieśli o ponad 300 %. Polecam”.
Mariusz Sz. z Lęborka
„Dziękuję Państwu za to, że wywalczyliście dla mnie tak duże odszkodowanie”.
Teresa R. z Sierakowa
Zobacz wszystkie opinie

Skontaktuj się z ekspertem /zgłoś wypadek
Ocena roszczeń jest
bezpłatna

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.”

captcha

porady eksperta

1

DŁUGOTRWAŁE LECZENIE I REKONWALESCENCJA
Uszczerbek na zdrowiu po wypadku Skutkiem prawie każdego wypadku, w tym wypadku samochodowego, wypadku przy pracy czy wypadku w gospodarstwie rolnym, może być trwały uszczerbek na zdrowiu Poszkodowanego. W sytuacji, gdy Poszkodowany doznał w wyniku wypadku obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, zakład ubezpieczeń zazwyczaj powołuje komisję lekarską, która orzeka procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Trwały uszczerbek na zdrowiu to trwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, powodujący upośledzenie czynności organizmu. Ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest czynnikiem, który wpływa na wysokość przyznanego odszkodowania. Niekiedy zakłady ubezpieczeń nie powołują komisji lekarskiej, a lekarz ustala procent trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie dokumentacji leczenia. W przypadku odszkodowania za utratę zdrowia, dochodzonego z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest tylko jednym z wielu czynników, który wpływa na wysokość przyznanego odszkodowania. Zdarza się jednak, że dla zakładu ubezpieczeń jest to jedyny czynnik, jaki jest brany pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Należy jednak pamiętać, że przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia za krzywdę, nie może być brana pod uwagę tylko i wyłącznie wysokość procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu. 1. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu  Uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym poszkodowanego może polegać na cierpieniach związanych bezpośrednio ze stanem zdrowia, ale również z jego dalszymi następstwami. Jako negatywne skutki można wymienić zmiany w wyglądzie, psychice, poczuciu osamotnienia, nieprzydatności społecznej bądź nawet wykluczenia społecznego. Jeżeli więc poszkodowany doznał takich negatywnych skutków albo odczuwa obawy o stan swojego zdrowia, może starać się o przyznanie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Należy pamiętać, iż nie tylko trwałe, ale także chwilowe zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu, są podstawą do przyznania zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu. Również w tym krótkim czasie poszkodowany musi znosić cierpienia fizyczne i psychiczne, a to usprawiedliwia przyznanie zadośćuczynienia za doznany uszczerbek. 2. Długotrwałe leczenie i rekonwalescencja Leczenie po wypadkach komunikacyjnych jest często długotrwałe, a jego koszty zwykle znacznie przekraczają możliwości finansowe poszkodowanych, niejednokrotnie gwałtownie pozbawionych możliwości zarobkowania, z uwagi na doznane w wypadku urazy. Tymczasem skuteczność leczenia i rehabilitacji w dużej mierze zależy od szybkości ich rozpoczęcia i częstotliwości zabiegów. Odnalezienie się w takiej sytuacji bywa bardzo trudne, zwłaszcza, gdy do fizycznych następstw urazów dochodzi frustracja i poczucie bezsilności. Osoby poszkodowane często nie mają świadomości, że należy im się pomoc oraz jaki powinien być jej wymiar i okres oczekiwania na nią. 3. Renta z tytułu niezdolności do pracy Bezpośrednio poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym może przysługiwać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz w uzasadnionych przypadkach renta uzupełniająca lub z tytułu zwiększonych potrzeb. Możliwość dochodzenia tych roszczeń, uzależniona jest od wystąpienia negatywnych skutków wypadku komunikacyjnego na życie poszkodowanego, zarówno w sferze materialnej jak i niematerialnej. Niekiedy zdarza się, że poszkodowany, w wyniku wypadku drogowego utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej. W takiej sytuacji może otrzymać od zobowiązanego rentę uzupełniającą, której wysokość ustala się w oparciu o porównanie dochodów poszkodowanego przed i po wypadku drogowym. Jeżeli poszkodowany odniósł w wypadku drogowym obrażenia i w związku z tym wzrosły jego potrzeby, może otrzymać rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, która rekompensować będzie wszelkie wydatki, które dodatkowo musi ponosić.
ODSZKODOWANIE ZA USZCZERBEK NA ZDROWIU
Uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym poszkodowanego może polegać na cierpieniach związanych bezpośrednio ze stanem zdrowia, ale również z jego dalszymi następstwami. Jako negatywne skutki można wymienić zmiany w wyglądzie, psychice, poczuciu osamotnienia, nieprzydatności społecznej bądź nawet wykluczenia społecznego. Jeżeli więc poszkodowany doznał takich negatywnych skutków albo odczuwa obawy o stan swojego zdrowia, może starać się o przyznanie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Należy pamiętać, iż nie tylko trwałe, ale także chwilowe zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu, są podstawą do przyznania zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu. Również w tym krótkim czasie poszkodowany musi znosić cierpienia fizyczne i psychiczne, a to usprawiedliwia przyznanie zadośćuczynienia za doznany uszczerbek.
RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
Bezpośrednio poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym może przysługiwać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz w uzasadnionych przypadkach renta uzupełniająca lub z tytułu zwiększonych potrzeb. Możliwość dochodzenia tych roszczeń, uzależniona jest od wystąpienia negatywnych skutków wypadku komunikacyjnego na życie poszkodowanego, zarówno w sferze materialnej jak i niematerialnej. Niekiedy zdarza się, że poszkodowany, w wyniku wypadku drogowego utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej. W takiej sytuacji może otrzymać od zobowiązanego rentę uzupełniającą, której wysokość ustala się w oparciu o porównanie dochodów poszkodowanego przed i po wypadku drogowym. Jeżeli poszkodowany odniósł w wypadku drogowym obrażenia i w związku z tym wzrosły jego potrzeby, może otrzymać rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, która rekompensować będzie wszelkie wydatki, które dodatkowo musi ponosić.

7

KOSZTY POGRZEBU I POCHÓWKU
UTRATA OSOBY BLISKIEJ NA SKUTEK WYPADKU   KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE? Osoby, które...
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?
Lorem ipsum dolor sit amet enimLorem ipsum dolor sit amet enimLorem ipsum dolor sit amet enimLorem ipsum...
RENTA ALIMENTACYJNA
Lorem ipsum dolor sit amet enimLorem ipsum dolor sit amet enimLorem ipsum dolor sit amet enim

3

WYBÓR PLACÓWKI MEDYCZNEJ
Vestibulum dapibus, mauris
ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW
Vestibulum dapibus, mauris

NASI PARTNERZY

Znajdziesz nas na Facebooku
f Kancelaria-Odszkodowawcza-Rubikon
   
i
 Infolinia: 801 555 518

Kancelaria Odszkodowawcza Rubikon Sp. z o.o.
ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław
tel. 71 337 58 41

Copyright 2014 Kancelaria Odszkodowawcza Rubikon
Realizacja: Agencja reklamowa3motion